תזה בנושא חמלה עצמית אצל אנשים מגמגמים

על ידי בְּ- בתוךמאמרים | 0 תגובות - 3 דקות

תזה בנושא חמלה עצמית אצל אנשים מגמגמים בהנחיית פרופ׳ עופר אמיר, אוניברסיטת תל אביב

תקציר עבודת התזה

גמגום הוא הפרעה בשטף הדיבור, היכולה להיות מאופיינת בדיבור קטוע ומאומץ, ויכולה לפגוע בטבעיות התקשורת. מחקרים אשר בדקו אנשים מגמגמים דווחו על מגוון רגשות וחוויות שליליים הנלווים לגמגום. המושג "חמלה עצמית", אשר לקוח מתחום הפסיכולוגיה הבודהיסטית, מכוון לשינוי בתגובות השליליות של האדם כלפי עצמו (הרגשה רעה בעקבות כישלונותיו וחסרונותיו), לתגובות חיוביות (התחשבות והבנה כלפי עצמו), והוא נמצא במתאם עם בריאות נפשית. החמלה העצמית נבחנה בשנים האחרונות ביחס לתחומי טיפול מגוונים, ונמצא כי ניתן להגביר אותה באמצעות התערבות טיפולית. עם זאת, לא נבדק עד כה הקשר בינה לבין גמגום. העבודה הנוכחית בחנה קשר זה באמצעות "שאלון החמלה העצמית" ושאלון ה-OASES (Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering). לאחר תרגום שני השאלונים לעברית, 264 אנשים מבוגרים דוברי עברית כשפת אם שאינם מגמגמים ו-55 אנשים מבוגרים מגמגמים מלאו את שאלון החמלה העצמית ושאלון של פרטי רקע. האנשים המגמגמים מלאו גם את שאלון ה-OASES. ניתוח הנתונים השווה בין החמלה העצמית של האנשים המגמגמים לבין זו של האנשים שאינם מגמגמים. כמו כן, נבחנו המתאמים בין פרטי הרקע של הנבדקים ובין תוצאות שאלון ה-OASES, לבין ערכי החמלה העצמית, על מנת ללמוד על הקשר בין החמלה העצמית לגמגום. בניגוד למשוער, לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין רמות החמלה העצמית של אנשים מגמגמים לאילו של אנשים שאינם מגמגמים. התוצאה מלמדת כי ככל הנראה, רוב האנשים המגמגמים הם בעלי רמות חמלה עצמית דומות לאילו של יתר האוכלוסיה. עם זאת, ממצא בולט שעלה במחקר הוא קיום קשר הפוך בין החמלה העצמית לבין חומרת חווית הגמגום לפי שאלון ה-OASES. קשר זה מעיד על כך שככל שחומרת חווית הגמגום קלה יותר (ציון נמוך בשאלון ה-OASES), כך גבוהה יותר החמלה העצמית. יתכן כי ממצא זה תרם לצימצום ההבדלים בין קבוצות המחקר, לאור העובדה שמרבית הנבדקים המגמגמים במחקר היו בעלי גמגום בחומרה נמוכה יחסית. בשלב זה קשה לקבוע אם החמלה העצמית נוטה לאפיין חוויה קלה יותר של הגמגום, או שהיא עצמה עשויה להקל על חווית הגמגום. במידה שהחמלה העצמית יכולה לסייע בהקלה על חווית הגמגום, היא עשויה להפוך לכלי משמעותי בטיפולי הגמגום, ובכל מקרה, אין מניעה להשתמש ביתרונותיה כבר על סמך תוצאות מחקר זה. בהתאם לכך, מתוארות בעבודה דרכים בהן החמלה העצמית עשויה להשתלב באופן בלתי אמצעי בטיפולים בכלל, ובטיפולי הגמגום בפרט.

לקריאת העבודה השלמה

https://drive.google.com/a/clinait.co.il/file/d/10wZDpHIxc_CTIxUqJlATeqb2HDZWIAmU/view?usp=drivesdk

כתיבת תגובה

סגור תפריט
×
×

סל קניות